In het “Doarpslibben  Ryptsjerk” van simmer 2021 was de kop:“eindelijk: versoepelingen!”

Dit zou nu opnieuw de beginregel kunnen zijn, want we zitten nog steeds met covid 19 maatregelen. De protocollen veranderen voortdurend, maar aan het begin van de zomer konden we in juni dan toch drie terrasavonden organiseren. Het werden gezellige avonden, waarbij het weer zich “typisch Hollands” gedroeg.

Lees meer ...

 

Vrijwilliger zijn bij de Einekoer

In het afgelopen jaar hebben we twee keer aan de startstreep gestaan om (voorzichtig) weer activiteiten te kunnen ontplooien.

Omdat de regels het niet toelieten dat we een grote vrijwilligers vergadering zouden houden, hebben we overlegd met vertegenwoordigers van de weekploegen.

Het blijkt dat sommige weekploegen te weinig mensen in de ploeg hebben, zodat het werk op te weinig schouders terecht komt.

Bij dezen doen wij als DB van de Einekoer dan ook een klemmende oproep aan onze dorpsgenoten:

Als het je leuk lijkt om in een weekploeg mee te draaien, of als je eerst eens wilt kijken wat er van je verlangd wordt in zo’n weekploeg, neem dan contact op met:

- Sierk Postma, (0511-432632), of

- Antsje de Ruiter, (0511-432382);

zij zijn de beheerders van de Einekoer en zij kunnen je uitleg geven.

Het is de bedoeling om met alle vrijwilligers een opfrisavond te houden en ook zullen de nieuwe krachten een IVA scholing krijgen.

De Corona maatregelen (update per 23 september en daardoor afwijkend van artikel in Doarpslibben editie Hjerst 2021)

Er mag weer steeds meer in de Einekoer, vanaf zaterdag 25 september vervalt de 1,5 meter afstand. Bij grote evenementen en culturele avonden moet wel iedereen zijn QR code scannen bij binnenkomst. Voor onze vaste bezoekers van verenigingen waarbij de nadruk ligt op sociale contacten geldt deze verplichting niet. We houden hierover en over toekomstige wijzigingen nauw contact met “Doarpswurk”.

Het gebouw van de Einekoer

Het Einekoer gebouw is nu ruim twintig jaar in gebruik. Het gebouw is in prima conditie, maar onderhoud is natuurlijk altijd nodig. Af en toe een kleine verbouwing, een extra radiator. En nu is de geluidsinstallatie aan vervanging toe en er is ook aandacht nodig voor de vloeren.

Het winterseizoen

We kijken met elkaar uit naar een winterseizoen met veel activiteit in de Einekoer, zo zijn er al verschillende theatervoorstellingen en workshops geboekt en de meeste verenigingen hebben een start gemaakt.

Op 4 november is er de AB vergadering, dat wil zeggen dat alle verenigingen en gebruikers uit Ryptsjerk in het Algemeen Bestuur van de Einekoer een stem hebben en die kunnen laten horen.

De uitnodiging volgt!

Namens het DB van de Einekoer van Ryptsjerk wens ik U veel ontspanning, cultuur, ontmoetingen en gezelligheid in ons dorpshuis toe!!

Dirk Elderman