Fan de foarsitter

Herfstnieuws 2020 van  “de Einekoer”

In tijden dat het Coronavirus het denken en handelen in dorp en Einekoer beheerst, gaan vele dingen anders. Ik schrijf, bij wijze van uitzondering, daarom ook eenmalig dit nieuws niet in de taal waarin de meeste lezers van de dorpskrant denken, praten en dromen. 

Lees meer ...

 

Reden hiervoor is, dat alle nieuws over “de Einekoer” in relatie tot Covid 19 op elk willekeurig moment kan veranderen. Als ik dit schrijf is het 28 augustus terwijl de inleverdatum van de kopij op midden september staat. In de periode tot 19 september ben ik afwezig en kan ik dus geen Fryske tekstaanpassingen doorgeven aan de redactie. Door het inleveren van Nederlandstalige kopij zijn tekstaanpassingen door minder “betûfde” Friese tekstschrijvers mogelijk en is het resultaat niet storend voor de lezers van het Einekoernieuws. Wellicht ten overvloede excuses voor mijn eenmalige taalcompromis.

Het Corona Protocol geeft de richting aan

Stichting Doarpswurk Fryslân heeft een Coronaprotocol opgesteld. Dit Protocol is door de gemeente overgenomen. Eén van de beheerders van “de Einekoer” heeft gerelateerd aan dit protocol richtlijnen opgesteld voor onze vrijwilligers en voor de verenigingen/clubs die samenkomen in het Dorpshuis. Met de vrijwillige barmedewerkers en met de gebruikers van “de Einekoer” (de AB-leden) heeft op respectievelijk 25 en 28 augustus overleg plaatsgevonden over hoe het verder gaat met ons dorpshuis in Coronatijd. 

Herstart activiteiten Einekoer

Uit het overleg met de barmedewerkers kwam als belangrijkste punt naar voren, dat ongeveer de helft van de vrijwilligers vanaf 1 september diensten kan draaien. Beperkend is echter dat er door de 1 ½ meterregeling maar 1 persoon achter de bar kan staan. De barmedewerkers kunnen in de vergaderruimten niet de service geven die voor Corona wel mogelijk was. De zelfwerkzaamheid van de gasten gaat daarom naar een hoger niveau en de vrijwillige medewerkers hoeven bij ongewenst Coronagedrag niet als politieagent op te treden. De besturen van verenigingen/clubs die in “de Einekoer”  samenkomen hebben een verantwoordelijkheid voor het Coronaveilige gedrag van hun leden. 

Een deel van de verenigingen gaf aan begin september weer te willen starten. Het bestuur van “de Einekoer” werd hier uiteraard blij van, maar heeft de herstarters wel nadrukkelijk gewezen op verantwoord Coronagedrag.

Het gebruik van de toiletgroepen is bij het schrijven van dit nieuwsbericht nog in onderzoek. Ook de nazit na een club-/verenigingsavond zal voortaan anders gaan. Gezellig aan de bar zitten is er niet meer bij. Zoals het nu lijkt kan een groepsbestelling bij de bar worden gedaan. Na korte tijd kan de hele bestelling worden opgehaald en meegenomen naar de “eigen” ruimte, waar de consumpties Coronaproof genuttigd kunnen worden. Het betalen van consumpties is tijdens de periode met Coronabeperkingen alleen nog mogelijk met pinpas. 

Aanpassing consumptieprijzen

Per 1 september worden in “de Einekoer”  de volgende consumptieprijzen gehanteerd.

Koffie of thee altijd € 1,=. Frisdrank € 1,=. Alle alcoholische drankjes € 2,=. Mixdrankjes en speciale bieren € 3,=. De prijzen van de grijze en de blauwe munten komen op respectievelijk € 1,= en € 2,=. Alle munten zijn daardoor vanaf nu multi-inzetbaar.

Ook de zaalhuurprijzen zijn met ingang van 1 september aangepast. De prijsaanpassingen zijn besproken in het overleg met het Algemeen Bestuur. De verenigingen zijn per mail geïnformeerd over alle gewijzigde prijzen. 

Namens bestuur en vrijwilligers wens ik alle lezers van de Dorpskrant een gezonde herfst toe.

Rienk van Gorkum

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves