Fan de foarsitter

Eindelijk: versoepelingen!

Sinds 13 maart 2020 zitten we opgescheept met het Covid 19 virus. Er is al van alles voorspeld over dit virus, over vaccinaties, over mutaties, maar ook over een afnemend aantal gevallen in het voorjaar. Dit laatste lijkt nu echt (ruim een jaar later) te gebeuren, de meldingen van besmettingen lopen terug en ook in de ziekenhuizen neemt de druk af. Het positieve gevolg: versoepelingen.

Lees meer ...

 

Een nieuw bestuurslid.

Als Dagelijks Bestuur van de Einekoer hebben we enkele vergaderingen gehad, sommige digitaal en de laatste twee op gepaste afstand in de grote zaal. Zo zijn wij onder andere op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid om te zorgen dat we op sterkte blijven. Want Rienk van Gorkum zal deze zomer statutair aftreden. We hebben een profielschets gemaakt en we waren het er over eens dat de voorkeur uitging naar een jonge man, dit om te zorgen dat het bestuur van de Einekoer in balans is wat betreft man / vrouw verhoudingen en voor wat betreft de leeftijden.

Wij hebben Prajak Frankenhuis (hij woont met zijn gezin op de Nieuwlandseweg) benaderd en hij is inmiddels enthousiast aan de slag in ons bestuur!

Activiteiten tot de zomer. 

Normaal gesproken zou er in juni het dorpsfeest zijn en in de weken daarna zouden dan de activiteiten naar de zomervakantie toe worden afgebouwd. Zoals in de vorige dorpskrant al werd geschreven: “hopelijk zien wij elkaar als dorpsgenoten binnenkort in de Einekoer!” Dankzij de versoepelingen kunnen we nu, op voorwaarden, op drie vrijdagen in juni een zogenaamde vrimibo (bekend van de Zuidas in Amsterdam)  organiseren.Voor de Covid regels tav het terras baseren wij ons op het terrasprotocol van de Horeca, voor het gebouw zelf hanteren we de regels zoals “Doarpswurk” die adviseert. 

Vrimibo. 

De eerste vrijdag 11 juni werd gelukkig  een gezellige terrasavond!! We moeten de coronaregels wel goed in de gaten houden (op dit moment kondigt de overheid al weer nieuwe versoepelingen aan, dus dat is zeer hoopvol). Er kunnen bij de terrasdeuren consumpties worden besteld en afgehaald. De toiletten van de Einekoer kunnen worden gebruikt.

Wij hopen dat de volgende twee avonden minstens even gezellig zullen zijn! 

Namens het DB en de beheerders van de Einekoer wens ik alle lezers van “Doarpslibben Ryptsjerk” een mooie en bovenal gezonde zomer toe!! We hopen dat we in september weer, zonder beperkingen, volop activiteiten in de Einekoer kunnen ontplooien! 

Dirk Elderman 

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves