Home

 

Ryptsjerk is een dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel, in de provincie Fryslân. Het ligt tussen de N355 en de Trynwâlden en heeft ongeveer 810 inwoners. Ryptsjerk is één van de dorpen van de ‘Trynwâlden’. Door Ryptsjerk loopt de Ryptsjerkster feart.

Lees meer ...

Wat is de Einekoer? Een multifunctioneel gebouw bestaande uit een sfeervolle foyer, een grote zaal met toneel en een scheidingswand. Bovendien heeft ook de peuteropvang zijn plaats hier gevonden. Door een verbinding met de basisschool kan over en weer van elkaars ruimte gebruik worden gemaakt. Zo is het mogelijk dat gelijktijdig een aantal verenigingen, koren enz. van het gebouw gebruik kunnen maken. Onder het podium is bovendien de jeugdsoos gesitueerd. Met recht een multifunctioneel gebouw met tal van activiteiten.

Want wat gebeurt er zoal in ons dorpshuis?
Dat begint al op 1 januari, wanneer het jaar pas begint: met een spectaculair vuurwerk wordt het nieuwe jaar ingeluid. Verder maken de vele verenigingen die het dorp rijk is gebruik van de faciliteiten die de Einekoer biedt. O.m. een gymnastiekvereniging, een 50+ inloop, biljartclub, vrouwenbond (CPB), zangkoor Excentriek, de roemruchte Eineferieniging, IJsclub, toneelvereniging met elk jaar 2 uitvoeringen voor een overvolle zaal, de bridge- en haakclub, het blokfluitensemble en diverse buurtverenigingen vinden er hun plaats, en bovendien alles wat Dorpsbelangen aangaat. En niet te vergeten de Doarpsjûn, die elk jaar in maart wordt gehouden. Nog steeds geldt hier de slogan: ‘door en voor het dorp’, ook deze avond is de grote zaal met foyer eigenlijk te klein.

Voor de culturele inbreng is er een Culturele Activiteiten Commissie (CAC) ingesteld die jaarlijks zo’n acht keer iets bijzonders organiseert, variërend van toneel, film, muziek tot cabaret.

Het gebouw staat ook centraal tijdens de feestweek en de festiviteiten rond Koningsdag. Ook worden in dit gebouw de wat grotere kerkelijke bijeenkomsten gehouden, evenals jaarlijks enkele kerkdiensten. De begrafenisvereniging gebruikt het gebouw voor het bijeenkomen van familie na een begrafenis.

En niet te vergeten het inloopcafé op vrijdagavond, waar iedereen welkom is. Zoals u merkt: dit dorpshuis is het bruisend hart in de samenleving van Ryptsjerk met zo’n 10.000 bezoekers per jaar!

Onze vrijwilligers
Om alle bezoekers van deze activiteiten van een natje en droogje te voorzien zijn vele handen nodig. Wel, die handen zijn er. Zo’n  80-90 vrijwilligers zetten zich, wekelijks roulerend, hiervoor belangeloos in. En we mogen ons gelukkig prijzen dat het nog steeds met veel enthousiasme gebeurt. En dat vanaf de start!

 

BewarenBewaren

Email facebook twitter LinkedIn Hyves